Evaluation Committee

Prof. Maria Roussou

Prof. Maria Papadopouli

Prof. Kostas Stefanidis

Dr. Theodore Dalamagas

Dr. Vasilis Efthymiou